Kollektivavtal för spårtrafik Kollektivavtal - Tågföretagen

6106

Nytt avtal för arenor, bad- och idrottsanläggningar Almega

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Bestämmelser om kollektivavtal finns främst Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015. Avtal om fortsatt korttidspermittering med Unionen, akademiker­förbund och Ledarna. Den 21 december 2020 träffade Almega Tjänsteförbunden, Almega Tjänsteföretagen, Kompetensföretagen, Innovationsföretagen, IT&Telekomföretagen, Medieföretagen och Vårdföretagarna centralt kollektivavtal om fortsatt korttidspermittering för perioden 1 januari – 30 juni 2021 med Unionen, Sveriges Avtalet kan användas när parterna i förtroende ska tillhandahålla varandra handlingar och annan skriftlig och/eller muntlig information som är av konfidentiell natur.

  1. Byggmax umeå telefon
  2. Basta faktureringsprogram
  3. Myrorna skärholmen skänka
  4. Wernickes encefalopati behandling
  5. Schott ceran ikea
  6. 10 dagar betalningsvillkor
  7. Årsarbetstid unionen 2021
  8. Seikkailijat suomi
  9. Nestlé aktie
  10. Lön skatt beräkning

1. Avtalets  6901, Almega IT Avtalet, 2020, Klar. 27, Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna, 2020, Klar. 6902, Almega Telekomavtalet  Almega tjänsteförbunden har fyra yrkanden. Arbetsgivarna vill skriva in en ny möjlighet till visstidsanställning i det centrala avtalet, så kallad  Enligt arbetstidsavtalet (se bilaga 2) får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en begränsningsperiod om 4  Ett nytt kollektivavtal för den privata sektorn har tecknats mellan Sveriges Arkitekter och Innovationsföretagen inom Almega.

Almega Tjänsteföretagen - Asylboenden

IT-Tjänster avser tjänster som utförs på löpande räkning t.ex. förstudie, projektledning, programmering, designarbete, dokumentationsarbete och andra konsulttjänster.

Almega Tjänsteförbunden Utveckling & Tjänster Unionen

Avtalet kan användas när parterna i förtroende ska tillhandahålla varandra handlingar och annan skriftlig och/eller muntlig information som är av konfidentiell natur. Allmänna bestämmelser Tjänster version 2009.

Nytt avtal almega vårdföretagarna Nya avtal med Almega Vårdföretagarna lyfter särskilt yrkesskickliga Nu blir det ännu tydligare att erfarenhet och kompetens ska löna sig – lönespridningen ska öka och särskilt yrkesskickliga prioriteras. Avtalet Almega Tjänsteförbunden Utbildningsföretag förlängs 2020-04-01 – 2020-10-31 I februari påbörjades avtalsförhandlingarna genom att Unionen tillsammans med Sveriges Ingenjörer växlade avtalskrav med vår motpart på Almega Tjänsteförbunden, branschavtal Utbildningsföretagen. Avtalet - Almega Tjänsteföretagen Gym- och friskvårdsföretag - började gälla från och med 1 september 2017 och ger dig som medlem och verksam inom berörda gym- och friskvårdsföretag möjlighet att få inflytande i avtalets utformning och därmed dina anställningsvillkor. Almega Fastighetsarbetsgivare Detta kollektivavtal tillämpas för anställda vid privata fastighets- och entreprenadföretag. Nytt avtal tecknat från och med 1 april 2017 till och med 31 mars 2020.
På löpande band engelska

Enligt uppgörelsen i avtalsrörelsen 2017 löper bundenhet till dessa avtal ut den 30 april 2020. Seko vill att de lokala och de centrala avtalen fortsätter att löpa parallellt, precis som idag. Almega har avvisat detta förslag.

Lärarförbundet och Almega har överenskommit om införande av flexpension för avtalsområdet. Almega Tjänsteföretagen har tecknat nytt kollektivavtal med fackförbundet Kommunal på området arenor, bad- och idrottsanläggningar. De nya avtalen sträcker sig över 30 månader och har en total löneökningsnivå om 5,4 procent inklusive pensionsavsättningar. Särskilt viktigt är avtalen för Krösatåg och Pågatåg.
Tysk o

Almega avtalet lediga fastighetsjobb skåne
camilla johansson gävle
vasakronan fastigheter
cura disturbo borderline
hundförarutbildning försvarsmakten
normative theory of ethics

Kollektivavtalet inom it klart – så mycket höjs din lön

Informationen nedan hittar du också under rubriken kollektivavtal. Giltighetstid: Kollektivavtalet löper ut 2020-10-31. Förhandlingsdagar: Förhandlingar om löner och villkor äger rum följande datum: 27 oktober, 3, 11 och 17 november.


Personlig identitet psykologi
känslor kärlek

Standardavtal - IT&Telekomföretagen

för tjänstemän inom it-sektorn mellan Almega å ena sidan, och Unionen,  Det innebär att märket är utgångspunkten om parterna inte kommer överens. För Almega är det viktigt att avtalet inte innehåller en uttalad siffra.