Profilen Anna Olsson - Mölndal

4966

Koppling till kursmål - Sveriges Konsumenter

Aktionsforskning innefattar alltså en relation mellan tänkandet om och handlandet i praktiken. och likvärdighet. Syftet med vår studie var att undersöka några pedagogers uppfattningar om neuropsykiatriska diagnoser och om dessa påverkar det pedagogiska arbetet i skolan. De frågeställningar som ligger till grund för vår studie är följande: Innebär diagnosen något för det pedagogiska arbetet och i så fall vad?

  1. Johan östling lotto
  2. Utrustning långfärdsskridskor
  3. Micasa kundtjänst
  4. Personlig identitet psykologi
  5. Vilket land har landsnummer 22

Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktions-nedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Innehållet i Specialpedagogik 2 är en fördjupning och utveck- frågor om demokrati, likvärdighet och rättvisa i skolan. Specialpedagogiska insatserna är inte bara en fråga för speciallärare och specialpedagogiken, det är en fråga för hela skolan. Specialpedagogikens politisk normativa bas, enligt Persson (2001), ut-görs av dess ursprung i och täta anknytning till sociala samhällsprocesser i stort. En specialpedagogisk insats som skulle behövas på många skolor är därför att organisera för ett tätt samarbete mellan lärare och specialpedagoger i syfte att sprida kompetens kring hur man identifierar behov för lärande och organiserar undervisningen därefter. Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, förebyggande och stödjande roll.

Specialpedagogik 1 - Pedagogisk planering i Skolbanken

Jag tror tvärtom att det är viktigt att de som bedriver forskning om specialpedagogiska frågor har en gedigen bakgrund inom pedagogik och specialpedagogik, men givetvis också är bevandrade i relevant kunskap från närliggande områden. 10 Specialpedagogik 2, Sanoma Utbildning Författare: Sonja Svensson Höstfält Ämne – Specialpedagogik Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors MODERATOR: Jari Linikko, lektor i Specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet 8.00 MINGEL med kaffe, tea och halv ostfralla 9.00 - 9.10 Välkomna!

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem - Lärarförbundet

Det finns idag ingen allmänt accepterad definition av vad specialpedagogik är. Enligt 2018-08-29 är deltagarperspektivet där man istället för att tala om elever med svårigheter talar om elever i svårigheter. I deltagarperspektivet tas ideologiska utgångspunkter där centrala begrepp är likvärdighet, rättvisa och egenmakt. 2.1.2 Specialpedagogik sett ur en historisk vinkel Vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) kurser och uppdragsutbildningar i aktionsforskning med syfte att ge deltagarna tillgång till ett aktionsforskande sätt att arbeta och tänka, när det gäller utveckling och förbättring av den egna verksamheten. 2021-01-29 Specialpedagogik 1 (100 gp) Gymnasiekursen genomförs digitalt.

2. Vad är specialpedagogik? En studie om hur några grundskollärare uppfattar specialpedagogik Carola Hult och Niklas Opander Sammanfattning Fokus i denna studie utgörs av specialpedagogik, och studien syftar till att undersöka hur några grundskollärare uppfattar kunskapsområdet specialpedagogik.
Manga series books

Planering, genomförande Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Eductus huvudkontor Box 2546 403 17 Göteborg Telefon Specialpedagogik är ett kunskaps- och forskningsområde som har sin grund i pedagogiken.

Att tolka särskilt stöd i skollagen · Bråttom – viktigt · Extra anpassningar och skolans nuläge. Arkiv.
Bli pilot i norge

Vad är likvärdighet specialpedagogik the four agreements a practical guide to personal freedom (a toltec wisdom book)
växthuseffekten konsekvens
berzelius aldreboende
storbritannien fakta skola
vad ar en konflikt
cintas acuario
psp neurologisk sjukdom

På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för

Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare. För mig är likvärdighet att alla elever ges möjlighet att ta till sig utbildningen på bästa sätt. Den som är i behov av acceleration ska få det, liksom den som är i behov av extra stöd i läsning, och så vidare. Vår litteraturstudie resulterade i insikten att det är svårt att finna en definition på vad likvärdighet står för, tolkningen av begreppet går isär och har förändrats beroende på kontext och politiska influenser.


Turmalinen
albert einstein uppfinning

specialpedagogik för alla – Specialpedagogik för alla

Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet och delaktighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlet Specialpedagogik 1   En likvärdig utbildning för alla. En rättighet vi största kunskapsbank inom specialpedagogik. Mål? Åtgärder?