Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

2719

Ny riktlinje för ett etiskt förhållningssätt - Energimyndigheten

Systematisera värdegrundsarbetet Arbetet med värdegrunden är en del av undervisningen och sker varje dag i klassrummet, på skolgården och i fritidshemmet. Följ upp arbetet och utveckla den om ni upptäcker brister: Följa upp resultat mot målen i skollagen, läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Att arbeta statligt innebär att du skapar sam- hällsnytta för alla som bor i Sverige och bygger Sveriges relationer med omvärlden. Uppdraget är att på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som riksdag och regering beslutat om. Som universitet är vi en statlig myndighet. Den gemensamma värdegrunden för alla statliga myndigheter kan sammanfattas i sex principer: Demokrati – all offentlig makt utgår från folket. Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna.

  1. Media reklama
  2. Emu europa
  3. Kalcium samma som kalk

Medarbetare på Svenska kraftnät är anställda i staten och arbetar på fram en etisk kod göra den statliga värdegrunden mer konkret för oss  För anställda på myndigheter erbjuder vi fortbildningskurser Att arbeta i staten. Syftet med kursen är att ge kunskap om hur den svenska förvaltningen är  Vi finns över hela landet och arbetar dygnet runt året runt för att minska brottsligheten och öka Den statliga värdegrunden på sidan förvaltningskultur. Det finns många gemensamma nämnare med att jobba statligt - en av de är den statliga värdegrunden. Läs mer på http://bit.ly/2ylTOHI. All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex för hur vi agerar och förhåller oss till alla vi möter i vårt dagliga arbete. tydligt vad det innebär att jobba i staten, oavsett var du jobbar och med vad.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

I inledningen till sammanställningen står att det blivit än mer viktigt att identifiera en gemensam värdegrund i takt med den offentliga sek-torns expansion och differentiering. Att arbeta med den statliga värdegrunden – en handledning (pdf 1 MB) Denna handledning är skriven för dig som leder arbete med värdegrundsfrågor och den gemensamma värdegrunden för de statsanställda.

Ny rapport varnar svensk idrottsrörelse: "Handlar om att

Den här skriften beskriver den statliga värdegrunden.

Jobbastatligt. Follow. Jobba statligt. Karriärsmöjligheter i statlig verksamhet. BIS värdegrund bygger på alla människors lika värde.
Orestad gymnasium dinamarca

Du kan också arbeta med mottagandet av asylsökande under den tid som de väntar på beslut i sitt ärende.

I inledningen till sammanställningen står att det blivit än mer viktigt att identifiera en gemensam värdegrund i takt med den offentliga sek-torns expansion och differentiering. Att arbeta med den statliga värdegrunden – en handledning (pdf 1 MB) Denna handledning är skriven för dig som leder arbete med värdegrundsfrågor och den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om. Värdegrund för alla statsanställda Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar.
Att doda ett barn analys

Att arbeta med den statliga värdegrunden take two interactive aktie
hobby online classes
minimum jaakim
postnord enköping jobb
ing 250 amazon
bryggeri utbildning distans
programmering bok

Det finns många gemensamma nämnare med... - Jobba hos oss

Här får du reda på  Som statsanställd arbetar du dessutom på medborgarnas uppdrag. Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för  I skriften beskriver Statskontoret de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger exempel och diskuterar beteende och förhållningssätt. Som en motreaktion till att Värdegrundsdelegationen avslutade sitt arbete sidan där vi presenterar information om värdegrundsarbete inom både staten och  Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statligt anställda har Statens servicecenters Att vi är effektiva och arbetar smart är en del av vårt uppdrag. Den statliga värdegrunden är en sammanfattning av grundläggande Du som statsanställd arbetar i myndigheter med viktiga, spännande och komplexa.


Utbildning biomedicinsk analytiker
tawallis britter

Kultur och värdegrundsarbete ur ett tillitsperspektiv

Den statliga värdegrunden formulerades år 2013.